Chania
پرتال گسترش اطلاعات همراه به ابتکار چند تن از همکاران موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با هدف کمک به ارتقای دانش همکاران موسسه ایجاد گردیده است؛ از آنجا که دامنه هدف یاد شده بسیار وسیع و به عبارت دیگر با توجه به سرعت تغییرات و نیازهای حرفه، یک روند دائمی و گام به گام می باشد لذا در گام اول با ارائه نرم افزار اندرویدی خود آزمای هوشیار ممیز که امید است در موفقیت داوطلبان شرکت در آزمون های حرفه ای به ویژه آزمون های رتبه بندی و آزمون حسابدار رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران موثر واقع شود کار خود را آغاز نمودیم. لطفا پیشنهادات سازنده خود را به آدرس AuditApp[at]hma.ir ارسال نمائید
پرتال گسترش اطلاعات همراه به ابتکار چند تن از همکاران موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با هدف کمک به ارتقای دانش همکاران موسسه ایجاد گردیده است؛ از آنجا که دامنه هدف یاد شده بسیار وسیع و به عبارت دیگر با توجه به سرعت تغییرات و نیازهای حرفه، یک روند دائمی و گام به گام می باشد لذا در گام اول با ارائه نرم افزار اندرویدی خود آزمای هوشیار ممیز که امید است در موفقیت داوطلبان شرکت در آزمون های حرفه ای به ویژه آزمون های رتبه بندی و آزمون حسابدار رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران موثر واقع شود کار خود را آغاز نمودیم. لطفا پیشنهادات سازنده خود را به آدرس AuditApp[at]hma.ir ارسال نمائید
پرتال گسترش اطلاعات همراه به ابتکار چند تن از همکاران موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با هدف کمک به ارتقای دانش همکاران موسسه ایجاد گردیده است؛ از آنجا که دامنه هدف یاد شده بسیار وسیع و به عبارت دیگر با توجه به سرعت تغییرات و نیازهای حرفه، یک روند دائمی و گام به گام می باشد لذا در گام اول با ارائه نرم افزار اندرویدی خود آزمای هوشیار ممیز که امید است در موفقیت داوطلبان شرکت در آزمون های حرفه ای به ویژه آزمون های رتبه بندی و آزمون حسابدار رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران موثر واقع شود کار خود را آغاز نمودیم. لطفا پیشنهادات سازنده خود را به آدرس AuditApp[at]hma.ir ارسال نمائید
پرتال گسترش اطلاعات همراه به ابتکار چند تن از همکاران موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با هدف کمک به ارتقای دانش همکاران موسسه ایجاد گردیده است؛ از آنجا که دامنه هدف یاد شده بسیار وسیع و به عبارت دیگر با توجه به سرعت تغییرات و نیازهای حرفه، یک روند دائمی و گام به گام می باشد لذا در گام اول با ارائه نرم افزار اندرویدی خود آزمای هوشیار ممیز که امید است در موفقیت داوطلبان شرکت در آزمون های حرفه ای به ویژه آزمون های رتبه بندی و آزمون حسابدار رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران موثر واقع شود کار خود را آغاز نمودیم. لطفا پیشنهادات سازنده خود را به آدرس AuditApp[at]hma.ir ارسال نمائید
application

اپلیکیشن خودآزمای هوشیارممیز

اطلاعات کلی اپلیکیشن

این اپلیکیشن برای آزمون و خودسنجی در دو بخش آنلاین و آفلاین طراحی شده است. سوالات مربوط به بخش آفلاین همیشه در دسترس شما هستند و شما می توانید با دادن آزمون، درصد های خود را مشاهده کرده و پاسخ های صحیح را مرور کنید. در آزمون های آنلاین که برای آزمون در شرایط و زمانی خاص طراحی شده است، شما می توانید در زمان های خاص با تعداد بی شماری از افراد آزمون دهید و رتبه و نمرات خود را مشاهده کنید. [...]

application

اپلیکیشن خود آزمای هوشیارممیز

اطلاعات کلی اپلیکیشن

این اپلیکیشن برای آزمون و خودسنجی در دو بخش آنلاین و آفلاین طراحی شده است. سوالات مربوط به بخش آفلاین همیشه در دسترس شما هستند و شما می توانید با دادن آزمون، درصد های خود را مشاهده کرده و پاسخ های صحیح را مرور کنید. در آزمون های آنلاین که برای آزمون در شرایط و زمانی خاص طراحی شده است، شما می توانید در زمان های خاص با تعداد بی شماری از افراد آزمون دهید و رتبه و نمرات خود را مشاهده کنید. [...]

آزمون ها

برنامه آزمون هاي آنلاين

آزمون تاريخ آزمون زمان آزمون مدت آزمون توضیحات و منابع نفرات برتر
1 14 بهمن 1396 راس ساعت 16 60 دقيقه استاندارد آیین رفتار حرفه ای:
1 18 بهمن 1396 (جبرانی آزمون 14 بهمن) راس ساعت 16 60 دقيقه استاندارد آیین رفتار حرفه ای:
2 15 اسفند 1396 راس ساعت 16 60 دقيقه استاندارد 1و 200و 210

آزمون ها

برنامه آزمون هاي آنلاین

ردیف تاريخ آزمون زمان آزمون مدت آزمون توضیحات و منابع نفرات برتر
1 14 بهمن 1396 راس ساعت 16 60 دقيقه
1 18 بهمن 1396 (جبرانی 14 بهمن) راس ساعت 16 60 دقيقه
2 15 اسفند 1396 راس ساعت 16 60 دقيقه استاندارد 1و 200و 210

همایش ها

موسسه با توجه به افزایش ارتباط بین حرفه، صنعت و دانشگاه و با شعار "ارتقای حرفه ای، تعامل همگانی" هر ساله همایش هایی با محور های به روز جامعه و حرفه برگزار می نماید. افراد می توانند برنامه همایش، سخنرانان، عکس ها، اخبار و اطلاعات هر همایش رادر این صفحه پیگیری نمایند.

همایش ها

موسسه با توجه به افزایش ارتباط بین حرفه، صنعت و دانشگاه و با شعار "ارتقای حرفه ای، تعامل همگانی" هر ساله همایش هایی با محور های به روز جامعه و حرفه برگزار می نماید. افراد می توانند برنامه همایش، سخنرانان، عکس ها، اخبار و اطلاعات هر همایش رادر این صفحه پیگیری نمایند.