Chania
پرتال گسترش اطلاعات همراه به ابتکار چند تن از همکاران موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با هدف کمک به ارتقای دانش همکاران موسسه ایجاد گردیده است؛ از آنجا که دامنه هدف یاد شده بسیار وسیع و به عبارت دیگر با توجه به سرعت تغییرات و نیازهای حرفه، یک روند دائمی و گام به گام می باشد لذا در گام اول با ارائه نرم افزار اندرویدی خود آزمای هوشیار ممیز که امید است در موفقیت داوطلبان شرکت در آزمون های حرفه ای به ویژه آزمون های رتبه بندی و آزمون حسابدار رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران موثر واقع شود کار خود را آغاز نمودیم. لطفا پیشنهادات سازنده خود را به آدرس AuditApp[at]hma.ir ارسال نمائید
پرتال گسترش اطلاعات همراه به ابتکار چند تن از همکاران موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با هدف کمک به ارتقای دانش همکاران موسسه ایجاد گردیده است؛ از آنجا که دامنه هدف یاد شده بسیار وسیع و به عبارت دیگر با توجه به سرعت تغییرات و نیازهای حرفه، یک روند دائمی و گام به گام می باشد لذا در گام اول با ارائه نرم افزار اندرویدی خود آزمای هوشیار ممیز که امید است در موفقیت داوطلبان شرکت در آزمون های حرفه ای به ویژه آزمون های رتبه بندی و آزمون حسابدار رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران موثر واقع شود کار خود را آغاز نمودیم. لطفا پیشنهادات سازنده خود را به آدرس AuditApp[at]hma.ir ارسال نمائید
پرتال گسترش اطلاعات همراه به ابتکار چند تن از همکاران موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با هدف کمک به ارتقای دانش همکاران موسسه ایجاد گردیده است؛ از آنجا که دامنه هدف یاد شده بسیار وسیع و به عبارت دیگر با توجه به سرعت تغییرات و نیازهای حرفه، یک روند دائمی و گام به گام می باشد لذا در گام اول با ارائه نرم افزار اندرویدی خود آزمای هوشیار ممیز که امید است در موفقیت داوطلبان شرکت در آزمون های حرفه ای به ویژه آزمون های رتبه بندی و آزمون حسابدار رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران موثر واقع شود کار خود را آغاز نمودیم. لطفا پیشنهادات سازنده خود را به آدرس AuditApp[at]hma.ir ارسال نمائید
پرتال گسترش اطلاعات همراه به ابتکار چند تن از همکاران موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با هدف کمک به ارتقای دانش همکاران موسسه ایجاد گردیده است؛ از آنجا که دامنه هدف یاد شده بسیار وسیع و به عبارت دیگر با توجه به سرعت تغییرات و نیازهای حرفه، یک روند دائمی و گام به گام می باشد لذا در گام اول با ارائه نرم افزار اندرویدی خود آزمای هوشیار ممیز که امید است در موفقیت داوطلبان شرکت در آزمون های حرفه ای به ویژه آزمون های رتبه بندی و آزمون حسابدار رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران موثر واقع شود کار خود را آغاز نمودیم. لطفا پیشنهادات سازنده خود را به آدرس AuditApp[at]hma.ir ارسال نمائید
application

اپلیکیشن خودآزمای هوشیارممیز

اطلاعات کلی اپلیکیشن

این اپلیکیشن برای آزمون و خودسنجی در دو بخش آنلاین و آفلاین طراحی شده است. سوالات مربوط به بخش آفلاین همیشه در دسترس شما هستند و شما می توانید با دادن آزمون، درصد های خود را مشاهده کرده و پاسخ های صحیح را مرور کنید. در آزمون های آنلاین که برای آزمون در شرایط و زمانی خاص طراحی شده است، شما می توانید در زمان های خاص با تعداد بی شماری از افراد آزمون دهید و رتبه و نمرات خود را مشاهده کنید. [...]

application

اپلیکیشن خود آزمای هوشیارممیز

اطلاعات کلی اپلیکیشن

این اپلیکیشن برای آزمون و خودسنجی در دو بخش آنلاین و آفلاین طراحی شده است. سوالات مربوط به بخش آفلاین همیشه در دسترس شما هستند و شما می توانید با دادن آزمون، درصد های خود را مشاهده کرده و پاسخ های صحیح را مرور کنید. در آزمون های آنلاین که برای آزمون در شرایط و زمانی خاص طراحی شده است، شما می توانید در زمان های خاص با تعداد بی شماری از افراد آزمون دهید و رتبه و نمرات خود را مشاهده کنید. [...]

آزمون ها

برنامه آزمون هاي آنلاين رده کمک حسابرس و حسابرس سال 1395

آزمون تاريخ آزمون زمان آزمون زمان آزمون مدت منابع دانلود فايل ها نفرات برتر
1 6 شهریور 1395 راس ساعت 17 60 دقيقه 1-استانداردهاي حسابرسي: 200 , 230 ، 330 , 500 , , 520
2- قانون مالیاتی
برروي منبع مورد نظر کليک کرده 1-فاطمه غریبی و محمد پاکزاده و امیر قمری
2 25 آبان 1395 راس ساعت 17 60 دقيقه 1-استانداردهاي حسابرسي: 300 , 320 , 500 , 501 , 505
2- قانون مبارزه با پولشويي
برروي منبع مورد نظر کليک کرده 1-احد میرزایی تبار
3 11 دي 1395 راس ساعت 17 60 دقيقه 1-استانداردهاي حسابرسي: 315 , 450
2- قانون تجارت باب سوم بخش 5و 6و 7و 8و 9و 10
3-قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
برروی منبع موردنظر کلیک کرده 1- مجید نعمتی
4 18 دي 1395 راس ساعت 17 60 دقيقه جبرانی آزمون 3 برروی منبع موردنظر کلیک کرده
5 2 بهمن 1395 راس ساعت 17 60 دقيقه جبرانی آزمون 1و2 برروی منبع موردنظر کلیک کرده
6 7 اسفند 1395 راس ساعت 17 60 دقيقه 1-استانداردهاي حسابرسي: 570 , 560 , 510 , 240
2- قانون تجارت بخش 5و 6و 7و 8و 9و 10
3- قانون مبارزه با پولشويي
برروی منبع موردنظر کلیک کرده
7 26 فروردین 1396 راس ساعت 17 60 دقيقه 1-استانداردهاي حسابرسي:
روی منبع موردنظر کلیک کرده 1-

آزمون ها

برنامه آزمون هاي آنلاين رده کمک حسابرس و حسابرس سال 1395

ردیف تاريخ آزمون زمان آزمون زمان آزمون مدت منابع دانلود فايل ها نفرات برتر
1 25 آبان 1395 راس ساعت 17 60 دقيقه 1-استانداردهاي حسابرسي: 300 , 320 , 500 , 501 , 505
2- قانون مبارزه با پولشويي
برروي منبع مورد نظر کليک کرده 1-احد میرزایی تبار
2- حسام قدمی
3- محسن جعفری و فواد شیخی
2 11 دی 1395 راس ساعت 17 60 دقيقه 1-استانداردهاي حسابرسي:
روی منبع موردنظر کلیک کرده
3 25 دي 1395 راس ساعت 17 60 دقيقه جبرانی آزمون 1و2 برروی منبع موردنظر کلیک کرده
4 7 اسفند 1395 راس ساعت 17 60 دقيقه 1-استانداردهاي حسابرسي:
روی منبع موردنظر کلیک کرده
5 26 فروردین 1396 راس ساعت 17 60 دقيقه 1-استانداردهاي حسابرسي:
روی منبع موردنظر کلیک کرده

همایش ها

موسسه با توجه به افزایش ارتباط بین حرفه، صنعت و دانشگاه و با شعار "ارتقای حرفه ای، تعامل همگانی" هر ساله همایش هایی با محور های به روز جامعه و حرفه برگزار می نماید. افراد می توانند برنامه همایش، سخنرانان، عکس ها، اخبار و اطلاعات هر همایش رادر این صفحه پیگیری نمایند.

همایش ها

موسسه با توجه به افزایش ارتباط بین حرفه، صنعت و دانشگاه و با شعار "ارتقای حرفه ای، تعامل همگانی" هر ساله همایش هایی با محور های به روز جامعه و حرفه برگزار می نماید. افراد می توانند برنامه همایش، سخنرانان، عکس ها، اخبار و اطلاعات هر همایش رادر این صفحه پیگیری نمایند.